Photoshop

012 530 55 46

0503492288

Photoshop

Photoshop təlim kursu Rastr qrafikası və onun yaradıcılıq, bədii emalına, habelə Adobe Photoshop proqramında fotomontaj və yüksək keyfiyyətli anemasiya görüntülərini yaratmaq məqsədinə xidmət edir.
Böyük iş təcrübəsi olan yüksək ixtisaslı müəllimlər, relyef, işıqlanma, şəklin konturlarını ifadə etmək məqsədilə kölgə üsulundan istifadə etməklə kollajların yaradılmasını öyrənməyə xüsusi diqqət verirlər.
Photoshop kursunun dinləyiciləri zədələnmiş fotoşəkillərin bərpasını brush alətləri vasitəsilə ağ-qara şəkillərin rəngli təsvirə keçirilməsini “ Stamp ” history öyrənirlər. Bütün bunlar sonralar Photoshop proqramları daxilində qrafik təsvirlərin yaradılmasına, onların redaktə edilməsini təmin edir. Bu işlər isə kitabların üst qabığının, vizit kartlarının, firma blankların və açıqça yaradılmasında istifadə edilir.

“*”-la işarələnmiş xanaların doldurulması vacibdir
Maraqlandığınız kurslar *: